Finns inget som är
”soft” med softboll

En mer korrekt internationell benämning av idrotten är fastpitch softball.

Vid OS i Atlanta 1996 mättes en kastad pitch till 118 km/h i hastighet! Ta med i beräkningen att pitchern står 13,1 meter från slagmannen och att man då bara har fraktionen av en sekund på sig att kunna träffa bollen så förstår ni hur snabbt det kan gå i softboll. Planen i softboll är dessutom mindre än i baseboll vilket ställer krav på riktigt snabba reaktioner. 

Dessutom är softbollen lika hård som basebollen. Enda skillnaden är att softbollen mäter 30,4 cm (12 tum) i omkrets mot 22,8 cm (9 tum) för basebollen.

Slowpitch och fastpitch – varianter på samma sport

Softboll har främst två olika discipliner, fastpitch och slowpitch.
I slowpitch reglerar man hastigheten på det pitchade kastet genom att man måste lobba bollen med en underhandsrörelse, där bollen måste gå i en båge som når en höjd på minst 183 cm och max 366 cm. I USA och Kanada spelas slowpitch av miljontals människor som en motions- och korpidrott.

I fastpitch har man ingen sådan begränsning utan där kastas pitchen så hårt eller så svårt för den som ska slå som möjligt.

For the love of the game!