Förutom de softbollclinics Mattias kommer att besöka kommer han att delta i möten med sponsorer samt ett möte med ASAs ordförande Craig Cress som även sitter med i styrelsen för WCBF.
Mattais kommer utöver detta att delta i en softbollmässa där han kommer att visa upp och berätta om svensk softboll, vad som sker idag och vilka planer som finns inför framtiden. Svenska Baseboll & Softbollföbundets projekt ”Softboll 2020” som Mattias ansvarar för har väckt stort intresse och Mattias kommer att pressentera även detta under sitt besök.

National Fastpitch Coaches Association (NCFA) håller varje år en stämma där coacher från hela världen träffas för att utbyta erfarenheter, knyta kontakter och förkovra sig under olika clinics och föreläsningar.